Als klant staat u voor een dilemma als het gaat om het krijgen van hulp van een externe leverancier. Moet ik een bureau of een onafhankelijke freelancer om hulp vragen? Dit is inderdaad een vraag die we heel vaak horen en het is onmogelijk om u een kant-en-klaar antwoord te geven.

De keuze van de ene of de andere zal voornamelijk worden gemaakt op basis van uw behoeften. Er zijn geen juiste of verkeerde keuzes. Het zijn slechts twee verschillende manieren van werken.

Laten we hier de voordelen van beide opties uitleggen:

Een agentschap

Een agentschap brengt de providers die je nodig hebt bij elkaar

Het bureau bespaart u veel tijd omdat het de juiste profielen heeft geselecteerd om uw project af te handelen. Het heeft immers het voordeel dat het alle nodige jobs in huis heeft om voor u te zorgen. U hoeft niet langer eindeloos te zoeken naar het “perfecte profiel” voor uw bedrijf.

Het agentschap zal weten welke vaardigheden nodig zullen zijn om aan uw behoeften te voldoen en zal voorkomen dat er slechte keuzes gemaakt worden. Dit komt doordat het agentschap beschikt over een team van deskundigen op de verschillende gebieden van digitale marketing.

Het agentschap heeft een grote verscheidenheid aan profielen op één punt, waardoor het projecten kan toewijzen op basis van de vereiste deskundigheid. Zo zullen grootschalige projecten waarvoor een bepaalde knowhow vereist is, worden uitgevoerd met oudere, ervaren profielen. Terwijl projecten die reactiviteit vereisen eerder worden toegewezen aan juniorprofielen (stagiair of operationeel), deze zijn moedig maar hebben weinig deskundigheid.

De organisatie is al operationeel

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van uw project, zullen waarschijnlijk verschillende profielen moeten samenwerken. Hoe meer mensen er zijn, hoe moeilijker het zal zijn om ze allemaal te leiden. Het is mogelijk dat u overbelast bent en niet de tijd heeft om de andere taken uit te voeren die uw functie vereist.

Een bureau werkt op deze manier: er is een “projectmanager” die iedereen aanstuurt en die uw belangrijkste aanspreekpunt wordt. Zijn missie zal bestaan uit het verdelen van de taken, het zorgen voor een goed verloop van het project en het geven van regelmatige feedback.

Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor het communiceren van uw instructies aan de teamleden en om ervoor te zorgen dat deadlines en instructies worden gerespecteerd. Dit garandeert een zeer hoge mate van betrouwbaarheid.

Samenhang van de strategie

In een bureau raadplegen alle professionals elkaar om samen te beslissen over de beste strategie voor uw bedrijf. De verschillende profielen komen regelmatig bijeen om de voortgang van het marketingplan te bespreken.

Werken in teamverband zorgt voor consistentie in de ingezette strategie. Iedereen weet waar ze naartoe gaan, wat ze moeten doen en dit vermijdt dubbel werk en maximaliseert de kwaliteit van de dienstverlening.

Een agentschap heeft de capaciteit om onverwachte ontwikkelingen te beheren

Vanwege zijn middelen in termen van werknemers, maar ook vanwege zijn manier van werken, weet een agentschap het verzuim van zijn dienstverleners te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van een verlies van een gezin of een vakantie.

Een agentschap moet immers een reeks regels en procedures vaststellen die moeten worden nageleefd om het goede verloop van het project te waarborgen. Zelfs als de verantwoordelijke onderweg verandert, weet zijn vervanger direct waar het project zich bevindt.

Deze procedures moeten elke nieuwe persoon die op het project arriveert, in staat stellen de problemen te begrijpen. Ook moet deze de nuttige gegevens kunnen vinden (coördinaten van de klant, toegangscodes, documentatie rond het project) en zo het onverwacht onderbroken werk af kunnen ronden. Een agentschap heeft dus vele voordelen!

Het is een verplichting voor de lange termijn

Door zijn multidisciplinaire middelen en vaardigheden zal een bureau uw project gemakkelijker kunnen opvolgen, terwijl een freelancer, die per definitie de enige is die alle aanvragen beheert, op lange termijn meer problemen zou kunnen hebben.

Ook als u dacht dat u alleen een SEO-expert nodig had, kan het zijn dat een expert op het gebied van e-mailen ook welkom zou zijn om uw campagnes te ontwerpen. Een bureau kan u voorzien van dit profiel, terwijl een freelance SEO expert het moeilijk zal vinden om een e-mailing expert te worden.

Een freelancer

Freelancers zorgen voor hun klanten

De algemene opvatting is dat het werken met een zelfstandige vaak meer risico’s met zich meebrengt. Het is bijvoorbeeld moeilijk om het competentieniveau te beoordelen of om de betrokkenheid bij het project te garanderen. Freelancers adverteren echter uitsluitend via mond-tot-mondreclame. Dit betekent dat ze zullen proberen om zo effectief mogelijk te zijn, zodat u met mensen om u heen over hen praat en dat brengt ze werk. De freelancer heeft er weinig belang bij om niet bij uw project betrokken te zijn.

Freelancers zijn flexibeler en sneller inzetbaar

Werken met een bureau is duurder dan werken met een freelancer. Een agentschap moet immers structurele kosten (huur, lonen) betalen waarvan zelfstandigen zijn vrijgesteld. Daarom staan de agentschappen niet erg open voor onderhandelingen. Freelancers daarentegen zijn flexibeler omdat ze zelfstandig werken.

Freelancers produceren werk dat kwalitatief gelijkwaardig is aan dat van een bureau

Weet u dat veel freelancers als onderaannemer voor een bureau werken? Met andere woorden, een freelancer kan instaan voor het project dat u aan uw bureau toevertrouwt. De projectmanager blijft echter een agentschapsdienstverlener.

Sommige freelancers produceren zelfs werk dat kwalitatief beter is dan dat van een bureau. Ze hebben naam gemaakt en hebben niet langer moeite om voor zichzelf te werken.

Freelancers werken veel, zo niet meer dan een bureau

Wie zei dat freelancers pas om 10.00 uur ’s ochtends werken?

Een freelancer slaapt niet en speelt geen videogames, de werkelijkheid is heel anders.

Veel freelancers zijn actieve ondernemers die de hele dag de telefoon beantwoorden, soms zelfs ’s avonds laat. Ze hebben vaak veel langere werktijden dan werknemers. Freelancers zijn hardwerkende mensen die uw project serieus nemen en professioneel zijn.

Ter conclusie

Er zijn geen goede of slechte keuzes over het werken met een bureau of freelancer.

Alles hangt af van uw behoefte:

  • Een freelancer lijkt perfect geschikt voor bedrijven die start-ups worden genoemd of die zich in de volgende situaties bevinden:
  • Met een beperkt budget
  • Die kleinschalige web marketing strategieën
  • Met gerichte behoeften op korte termijn
  • De ontwikkeling van de strategie op korte termijn weinig toekomstperspectieven biedt

Voor de andere gevallen lijkt een beroep op een agentschap passender. De werkwijze, organisatie en lange termijn betrokkenheid sluiten beter aan bij de ambities van een groter bedrijf.

Bekijk ook onze andere artikelen:

Of: Deel Uw Ervaring Op De Sortlist Blog!


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *