Is een competitie de juiste keuze? 

1. De sleutelrol van het communicatiebureau is de organisatie, het ontwerpen en uitvoeren van succesvolle communicatieplannen voor de merken en de verkoopstrategieën van ondernemingen. Een langdurige relatie tussen adverteerder en bureau blijft de beste manier om tot uitstekende campagnes te komen. Werken aan de bestaande relatie is dus vaak een betere oplossing dan een nieuwe relatie aan te gaan. U kunt het evaluatiedocument, om samenwerking tussen adverteerder en bureau te evalueren, hiervoor gebruiken dat u door de UBA en ACC ter beschikking wordt gesteld. Er wordt soms voor gekozen om een bureaucompetitie te beginnen, maar is dit raadzaam?

2. U hoeft niet altijd een competitie te organiseren om een bureau te selecteren of een nieuwe campagne voor te bereiden. U kunt bijvoorbeeld een bureau selecteren op basis van ervaring en van het werk voor andere adverteerders.

3. Overweegt u toch een competitie, vraag dan bij voorkeur enkel een strategische aanbeveling.

Zeven basisregels bij een bureaucompetitie het aantal

1.  Het aantal

Het aantal weerhouden bureaus moet beperkt blijven tot een maximum van 4 bureaus (3 indien het
huidige bureau niet wordt uitgenodigd).
De deelnemende bureaus moeten worden ingelicht over het aantal deelnemers en over hun identiteit.

2. De briefing

Een schriftelijke briefing moet aangeven of er alleen strategische aanbevelingen worden verwacht of
ook creatieve voorstellen.

De briefing moet ook aangeven wie beslist bij de adverteerder en er moet een reëel engagement
bestaan ten aanzien van het te besteden communicatiebudget.

Gefundeerd strategisch advies en uitmuntend creatief werk is steeds gestoeld op relevante markt- en
onderzoeksgegevens. De kwaliteit van de verstrekte informatie bepaalt de kwaliteit van de geleverde
voorstellen. De bij de ACC aangesloten bureaus behandelen deze informatie met de grootst mogelijke
discretie.

Het conceptuele ontwikkelingswerk dient te worden uitgevoerd door interne medewerkers van
het bureau. Indien dit niet het geval zou zijn, moet het bureau de adverteerder hierover, vóór de
aanvaarding van de competitie inlichten en confidentialiteit garanderen.

3. De timing

Tussen briefing en presentatie moet voldoende tijd voorzien worden.
ACC-bureaus verlangen minimaal 4 weken voor een strategische aanbeveling plus een minimum van 4 weken
om een creatief voorstel uit te werken.

4. De kosten vergoeding

De bureaus investeren veel tijd en geld in een competitie. Daarom is de aanbeveling een bijdrage in de
kosten te vragen, per verliezend bureau. Dit is €5.000 voor kosten verbonden aan strategiebepaling plus
€ 5.000 voor kosten verbonden aan creatie, voor een totaal van €10.000 voor de kosten verbonden aan strategie
en creatie. Dit getuigt van uw ernst en engagement en werkt uiteindelijk in uw eigen voordeel. Deze
betaling dekt geenszins alle kosten van de competitie.

5. De beoordeling

De deelnemende bureaus moeten vooraf geïnformeerd worden over de wijze waarop beoordeeld zal
worden en over de diensten die u verwacht.
U kiest een partner, niet een campagne.
Een “debriefing” aan de verliezende bureaus is niet alleen een kwestie van beleefdheid, maar is ook
leerzaam voor beide partijen.

6. De Copyrights

Al het materiaal, geproduceerd voor de competitie, is confidentieel en blijft eigendom van het
deelnemende bureau. De ACC-bureaus deponeren hun voorstellen bij een advocaat.
Na de competitie zullen de copyrights contractueel worden vastgelegd tussen u en het geselecteerde
bureau.

Alle wederzijdse verstrekte informatie zal strikt confidentieel blijven voor alle materiaal, strategisch en
creatief, zowel tijdens als na de competitie.

7. De Relatie

Een bureaucompetitie moet de start betekenen van een lange en vruchtbare relatie tussen u en het
winnende bureau. Dit is de sleutel om samen tot uitstekende campagnes voor uw merk te komen.
Opmerking : Deze gedragscode inzake bureaucompetities is niet van toepassing voor de
overheidsbedrijven wegens de wet op de openbare aanbestedingen.

 

Bron

Lees onze andere artikelen voor meer informatie over dit onderwerp en veel meer:

Of: Deel Uw Ervaring Op De Sortlist Blog!


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *