Definitie van het werkgeversimago

Het Employer Branding concept werd in de jaren negentig geboren in het Verenigd Koninkrijk en breidde zich vervolgens uit naar het bedrijfsleven op alle continenten.

Het werkgeversimago of employer branding weerspiegelt de persoonlijkheid en de waarden die de onderneming teruggeeft aan haar werknemers en haar human resources team. Partners en klanten kunnen hier uiteindelijk door beïnvloed worden. Dit is het verschil tussen interne en externe communicatie.

Het beheer van het werkgeversimago is dus gericht op het aantrekken van potentiële hulpbronnen en het behoud van de bestaande structuur door het uitdragen van de waarden van de onderneming en het verbeteren van haar interne reputatie.

Kortom, employer branding is één van de grootste bekommernissen van de human resources branches en behandelt twee rubrieken:

-De HR-identiteit die de beloften combineert met de emotionele dimensie die de onderneming aantrekkelijk zou moeten maken.

-En het werkgeversimago, datgene wat concreet wordt weerspiegeld en dagelijks wordt gepercipieerd door de verschillende publieken.

Verschil tussen employer branding en brand recruiter

Employer branding omvat alle aspecten van het HR-aanbod van de onderneming, van rekrutering tot management. De brand recruiter heeft alleen aandacht voor de aantrekkelijkheid van de aanwerving en vertegenwoordigt slechts 8 % van de HR-activiteit.

Deze twee begrippen zijn echter van elkaar afhankelijk. De geloofwaardigheid van het rekruterende merk berust op de kracht van het werkgeversimago. Ten eerste omdat dit laatste een invloedrijke rol speelt in het denken van toekomstige medewerkers. In de tweede plaats omdat het imago van een bedrijf van invloed is op de keuze van een kandidaat voor het ene bedrijf boven het andere.

Het werkgeversmerk is met andere woorden gebaseerd op de HR-ambities en het DNA die de sterke punten van het bedrijf (evolutiemogelijkheden, arbeidsomstandigheden, …) en als bijgevolg het rekruteringsmerk vormen.

Wat is het doel?

Het werkgeversmerk dient enerzijds om de kandidaten aan te trekken die het beste passen bij de waarden van het bedrijf en de beste talenten die een echte plus zullen brengen. Anderzijds is het doel om het saamhorigheidsgevoel en de betrokkenheid van de reeds aangeworven medewerkers te versterken. Dit leidt uiteraard tot een betere aanwezigheid en een grotere motivatie van de medewerkers, maar ook tot het vermijden van omzetverlies.

Het werkgeversimago verdiend tijd en geld. Vaak wordt deze optie onderaan de lijst van prioriteiten geplaatst, maar zij bevordert niettemin de stabiliteit van een activiteit en de verwezenlijking van doelstellingen onder de best mogelijke omstandigheden.

HR-communicatie en marketing

Om effectief te zijn, wordt het beheer van het werkgeversimago vertaald in communicatie- en HR-marketingacties die alle takken van human resources omvatten.

En, het begint onherroepelijk met interne apparaten en projecten. Een medewerker die zich thuis voelt in zijn bedrijf is een echte aanwinst en een uitstekende ambassadeur. Er is geen betere manier om het merkimago van uw werkgever van buitenaf te verbeteren. Deze HR-communicatie is echter slechts een eerste stap.

HR-marketing is een werkwijze die overtuigingskracht vereist.

Om de beste vaardigheden en profielen aan te trekken, moet een bedrijf eerst een betere kennis hebben van zijn behoeften en de aspiraties van degenen die het wil aantrekken. HR-afdelingen vertrouwen dus op HR-marketing:

  • Partners betrekken op lange termijn
  • Bouwen aan een duurzame relatie met medewerkers
  • Investeren in bestaande vaardigheden
  • De onderneming aantrekkelijk maken door haar rekruteringsmerk te consolideren

Natuurlijk is het een project voor de lange termijn, maar het loont.

Gaat het bij het werkgeversimago alleen om grote bedrijven?

Daar is een vooringenomen idee over. Maar het gaat echt om alle bedrijven, ongeacht hun grootte. Het is waar dat het beheren van het werkgeversmerk een bepaalde investering vereist. Veel middelgrote of kleine bedrijven zijn zich niet bewust of meten de voordelen ervan niet. Hun prioriteiten liggen elders en daar is waarschijnlijk geen budget voor uitgetrokken.

Vandaag de dag hebben grote bedrijven het tot hun wapen gemaakt om nieuwe afgestudeerden te rekruteren.

Middelgrote en kleine bedrijven moeten hun employer branding echter meer dan ooit versterken om de zichtbaarheid te vergroten. Jonge kandidaten, die zeer weinig of zelfs niet bekend zijn, moeten hun imago in stand houden en vertrouwen op een sterk werkgeversimago om te kunnen concurreren met concurrenten en multinationals, wier merk en bekendheid vaak genoeg zijn om sollicitanten aan te trekken.

Voor meer informatie over dit onderwerp en vele anderen:

Of:Deel Uw Ervaring Op De Sortlist Blog!

Categorieën: Agency resources

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *